«

»

mrt 16

Opgave Jaarmarkt Bierum

Beste Standhouder,

Namens Stichting Dorpsbelangen organiseren wij weer een Bierumer Jaarmarkt en wel op

2 september 2017 van 10:00 tot 17:00 uur.

Evenals voorgaande jaren tegelijkertijd met Luingahof, Bakkerij Olinga en de boekenmarkt.

Wij hopen er dit jaar ook weer een mooie en gezellige dag van te maken en dat u daar ook weer bij aanwezig zult zijn om dit te doen slagen.

Ook dit jaar kunt u zich weer opgeven via e-mail : zandbergenw@hetnet.nl

maar kan ook telefonisch of per post.

!!!!!!!!Let op , de huur prijzen zijn verhoogd met € 5,- !!!!!!!!

De kosten zijn voor een standplaats …………………    €20,00

De kosten zijn voor een standplaats + huurkraam €25,00

Bij aanmelding graag vermelden :

– of u gebruik maakt van uw eigen kraam en de afmetingen

– of u gebruik maakt van onze huur kraam  en de aantal kramen

– Soort Handel ( indien veranderd)

– evt. bijz.

Wij halen het bedrag contant op 2 september. bij u op.

Om onze planning voor deze dag op tijd rond te hebben, hopen wij uw reservering voor 1 aug. binnen  te hebben.

Groeten en tot ziens op 2 september 2017

Namens de marktmeesters:

Wouter Zandbergen                              Cor Emmelkamp

Oude dijk 5                                               Krommeweg 6

Tel: 0596-592002                                 Tel : 06-19065287

zandbergenw@hetnet.nl