«

»

mei 29

Toekomst van zorg en wonen.

Beste inwoners en professionals,

De gemeente Eemsdelta is met inwoners en professionals in gesprek over de toekomst van langer en fijner thuis wonen. We worden allemaal ouder en daardoor stijgt het beroep op de zorg. Tegelijkertijd gaan er steeds meer mensen met pensioen. Daarnaast zien we dat mensen graag in de eigen omgeving oud willen worden. Dit alles brengt verschillende vraagstukken met zich mee. Om het perspectief op deze vraagstukken voor Bierum een extra verbeelding te geven, willen we met jullie in gesprek.

Het Futures Literacy Lab.

Op 18 juni 2024 organiseren wij in samenwerking met de UNSECO Chair Futures Literacy aan de Hanzehogeschool, een bijeenkomst over de Toekomst van Zorg en Wonen. Tijdens deze bijeenkomst willen wij met deze gemengde groep mensen de toekomst van Zorg en Wonen in Bierum verkennen door middel van een Futures Literacy Lab: een manier die ons leert meerdere toekomsten te verbeelden om anders naar het nu te kijken. Door gebruik te maken van de collectieve wijsheid van een diverse groep, rekken we de verbeelding op en gaan we anders naar het nu kijken. Dit levert nieuwe vragen, nieuwe inzichten en nieuwe ideeën op.

De bijeenkomst duurt ongeveer 2 ½  uur waarbij we drie fases doorlopen. De eerste fase gaat over de voorspellingen en dromen over de toekomst van Zorg en Wonen. De tweede fase legt aannames bloot en geeft inzicht in hoe we de toekomst in het dagelijks denken en handelen gebruiken. De derde en afrondende fase stelt nieuwe inzichten aan de orde en agendeert nieuwe vragen.

Met de opbrengsten van deze avond kunnen we met hernieuwde inzichten over wat we belangrijk vinden aan de slag.

Praktische informatie.

Datum: 18 juni 2024

Tijdstip: 19.00- 21.30 (inloop vanaf 18.30)

Locatie: Dorpshuis Baaiermerstee Hereweg 16a in Bierum.

Aanmelden kan bij Anja/Simone telefoon 06-22273734 en via mail: noaberschapbierum@gmail.com of Monique Veldt monique.veldt@eemsdelta.nl

Graag ontvangen wij dit bericht uiterlijk op 3 juni.

Het Huis van Morgen. Wonen, zorg en slimme technologie | Nieuwsberichten |  Rijksuniversiteit Groningen