«

»

jan 31

Uitnodiging Inspiratieavond

Beste verenigingsmensen,

In de DAL-regio (Delfzijl, Loppersum, Appingedam) zijn verschillende culturele verenigingen actief bezig om een mooie bijdrage te leveren aan een woonomgeving vol kunst en cultuur. Omdat wij dit ontzettend belangrijk vinden en jullie hierbij willen ondersteunen, organiseren wij op woensdag 6 maart een inspiratieavond waar ook u als culturele vereniging van harte bent uitgenodigd.

Als vereniging is het mogelijk om via IVAK te werken aan meer cultuur in de regio, bereikbaar voor iedereen.

Onderwerpen die deze avond worden besproken:

  • Hoe kun jij van de activiteiten van je eigen vereniging een nog groter succes maken door een goede fondsenwerving. Een groot concert, een locatietheatervoorstelling, een bijzonder kunstproject of een festival: hoe maak je een goed projectplan en hoe krijg je de financiering rond zodat jouw plan werkelijkheid kan worden? VRIJDAG geeft tips!
  • Tijdens de workshop Vinden & Binden wordt vanuit theorie een beeld geschetst van het verenigingsleven en vrijwilligerswerk van tegenwoordig. De wereld is de laatste decennia erg veranderd, waardoor de leden en vrijwilligers van toen niet erg meer lijken op leden en vrijwilligers van nu. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop je tegenwoordig leden en vrijwilligers vindt en bindt. In de workshop wordt ingegaan op die verschillende typen leden/vrijwilligers en wordt een andere manier van werven en binden besproken. Valkuilen en tips worden besproken, en er wordt aan de verenigingen gevraagd zichzelf een spiegel voor te houden. Hoe doet jouw organisatie dit nu en wat kunnen jullie verbeteren?

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00 uur            Inloop en kennismaking

19.30 uur            Opening

19.40 uur            Fondsenworkshop door Paula Mulder van Vrijdag

(hoe werkt fondsenwerving en kun je daar als vereniging gebruik van maken?)

20.10 uur            Vragenronde Fondsen

20:20 uur            Pitch door drie verenigingen (er is nog plek voor een verenigingen die graag een oproep wil doen! Meld je hiervoor bij ons aan via onderstaande gegevens)

20.30 uur            Workshop Vinden & Binden door Iris Holman van CMO STAMM.

(hoe vind je leden en vrijwilligers en hoe verbind je ze aan je vereniging? )

21.15 uur            Korte nabespreking en afsluiting

21.30 uur            Einde (borrel/netwerken)

Graag zien wij je inschrijving vóór 1 maart in onze mailbox verschijnen. We gaan uit van maximaal 2 personen per vereniging. Graag een mail sturen naar hallo@ivak.net, o.v.v. Inspiratieavond. Je ontvangt van ons vervolgens een bevestiging.

Voor meer informatie of vragen, neem contact op met kirsten@ivak.net of bel naar 0596-614244

Graag tot woensdag 6 maart!

cid:image001.png@01D4A2C5.8D5C23F0

Hartelijke groet,

Kirsten Dijk & Carin Brenninkmeijer

Afdeling Amateurkunst

Stichting IVAK | www.ivak.net

Kirsten Dijk | Coördinator Amateurkunst    

Stichting IVAK

Werkdagen: dinsdag, donderdag

Postbus 40 | 9930 AA Delfzijl
Kerkstraat 25 | 9934 CE Delfzijl
T: 0596-614244 | M: 06-22537848

E: kirsten@ivak.net

cid:image001.png@01D4A2C5.8D5C23F0

Interesse in onze nieuwsbrief? Meld je dan aan via deze link.