«

»

jul 13

Informatie Dijkverbetering Bierum

Informatieavond over de dijkverbetering op 17 juli

Op dinsdag 17 juli 2018 organiseert Ommelanderdiek samen met waterschap Noorderzijlvest een informatieavond over de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl. Tijdens deze avond worden de ontwerpen van de nieuwe dijk buiten de bebouwde kom van Delfzijl gepresenteerd. Ook worden de werkzaamheden in dit gebied toegelicht. Daarnaast is de provincie Groningen aanwezig om de stand van zaken rondom de inrichting van de Dubbele Dijk toe te lichten.

De informatieavond vindt plaats bij restaurant Eemshaven, Schafferweg 29 in Losdorp. De inloop is vanaf 19.30 uur en het programma start om 20.00 uur. Tijdens het programma is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen. U bent van harte welkom!

created by dji camera